Awans zawodowy nauczyciela

http://www.men.waw.pl/prawo/  Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
http://www.men.waw.pl/oswiata/awans/  Dział serwisu MEN poświęcony procedurze awansu zawodowego nauczycieli
http://www.menis.pl/  Serwis zawiera publikacje nauczycieli, wzory formularzy i dokumentów potrzebnych w awansie, przegląd prasy oświatowej
http://www.awans.oswiata.org.pl/  Serwis nt. awansu zawodowego nauczycieli
http://www.ipe.civ.pl/awans.php  Jest tu wszystko nt. awansu zawodowego nauczycieli - podstawy prawne, procedura awansu, wzory i przykłady pism i wniosków, przykładowe plany rozwoju, porady, pytania i odpowiedzi
http://www.codn.edu.pl/  Na stronie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w dziale - Programy i Projekty znajduje się obszerny rozdział poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli
http://eduseek.interklasa.pl/forum/ Forum dyskusyjne: awans zawodowy nauczycieli
http://www.wodn.lodz.pl/      Na stronie WODN w Łodzi jest możliwość zadawania pytań i konsultacji nt. awansu zawodowego poprzez pocztę elektroniczną, dodatkowo ciekawa oferta kursu internetowego nt. przygotowania portfolio (dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych)
http://www.profesor.pl/  Procedura awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zadania kandydata, dyrektora oraz komisji
http://www.znp.edu.pl/  Plan rozwoju zawodowego - propozycja rozwiązań
http://awansnet.republika.pl/strony  Materiały: akty prawne, poradniki, wzory pism dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego
http://www.oswiata.org.pl/  W portalu oświatowym znajduje się dział poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli - przepisy prawne, porady i plany rozwoju
http://www.kuratorium.krakow.pl/      Odpowiedzi na pytania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
http://www.ko.olsztyn.pl/      Na stronie wyjaśnione są najistotniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 01.07. 2002r., a także do ściągnięcia wzory wniosków o postępowanie kwalifikacyjne
http://www.odn.pila.pl/awans/  Przykłady dokumentów: podsumowanie dorobku zawodowego, opis problemu edukacyjnego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
http://www.wom.bydg.pl/  W dziale Doskonalenie Zawodowe - informacje nt. dokumentacji i planu rozwoju zawodowego
http://malejew.w.interia.pl/  Porady dla nauczycieli starających się o awans zawodowy 
http://www.eduinfo.pl/       Serwis oferuje działy: akty prawne, funkcjonowanie szkoły, awans nauczyciela, reforma, publikacje czytelników oraz wiele innych przydatnych dla nauczyciela informacji.

Internetowe publikacje nauczycieli

http://www.publikacje.menis.pl/  Publikacje nauczycieli na stronie MENiS, informacje na temat awansu zawodowego
http://www.publikacje.edu.pl/  Publikacje edukacyjne dla nauczycieli
http://www.szkolazklasa.pl/      Strona programu "Szkoła z klasą" - zawiera scenariusze i prezentacje uczestników programu
http://interedu.republika.pl/      Na stronie informacje nt. awansu zawodowego nauczycieli, możliwość opublikowania swoich materiałów
http://www.awans.net/  Publikacje nauczycieli
http://www.zeszyt.pl/  Nauczycielskie publikacje edukacyjne
http://awans.uniwersytet.pl/  Oficyna dla awansu - publikacje nauczycieli
http://www.literka.pl/  Internetowy magazyn publikacji - serwis poświęcony tematyce związanej z awansem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, możliwość publikacji artykułów, konspektów, opracowań, itp.
http://www./edukacja.miechow.com.pl  PORADNIK EDUKACYJNY umożliwia publikowanie internetowe własnych prac
http://www.nauczyciele.end.pl/     Internetowe publikacje nauczycieli
http://www.wom.bydg.pl/~bpsk     Publikacje nauczycieli na stronie Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Bydgoszczy
http://www.edukacja.host.sk/     Portal Edukacyjny zawiera publikacje nauczycieli podzielone według typów szkół
http://republika.pl/edujr/  Obszerna dokumentacja dotycząca awansu zawodowego, przykładowe plany rozwoju zawodowego nauczycieli różnych przedmiotów
http://odn-plock.edu.pl/zawidz/sp/  Publikacje nauczycieli na stronie ODN Płock
http://www.modn.elk.edu.pl/publikacje/  Publikacje nauczycieli na stronie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
http://www.cku.bytom.pl/publik  Serwis Nauczycielskie Publikacje (na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu)
http://www.ogniskowiec.znp.edu.pl/   Na stronie publikacje związane z awansem zawodowym nauczycieli. Oferta poradników dotyczących awansu zawodowego
http://www.awans.uniwersytet.pl/   Oficyna Dla Awansu - publikacje nauczycieli

Czasopisma, w których można publikować swoje artykuły

http://www.vulcan.edu.pl/eid/index.html  Edukacja i Dialog
http://www.scholaris.pl/Portal  Nowe w Szkole
http://www.vulcan.edu.pl/wds/index.html  Wszystko dla szkoły
http://www.wodn.lodz.pl/wodn_pop/  Przegląd Edukacyjny
http://www.gazetaszkolna.infor.pl/  Gazeta Szkolna
http://ip.univ.szczecin.pl/  Internetowe Pismo Pedagogiczne - Edukacyjne Dyskursy
http://www.odnsieradz.edu.pl/gazeta.htm  Dwumiesięcznuk "Szkolne Wieści"
http://www.asonans.pozmu.net/  Strona Wydawnictwa Asonans
http://www.swodniku.leszno.ids.pl/  Problemy Oświaty i Wychowania